Tjänster

Bokföring och bokslut

Sifferfabriken är en komplett redovisningsbyrå som erbjuder tjänster inom bl.a. löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer. Digitala processer med personlig kontakt.

Jag är auktoriserad redovisningskonsult i FAR, vilket innebär att jag bl.a. har krav på vidareutbildning, måste ha dokumenterade rutiner, tydliga uppdragsavtal samt ansvarsförsäkring. Jag genomgår också en kvalitetskontroll genom FAR minst vart sjätte år.

Rådgivning

Under nära samarbete med Dig som klient stöttar jag Dig i frågor som affärsutveckling, lönsamhetsanalys, skatterådgivning, budgetering, ny- och ombildning av bolag, likvidation m.m.

Styrelseuppdrag

Som certifierad ledamot genom Styrelseakademien, kan jag förstärka Er styrelse med expertis inom det ekonomiska området.